Skip to content

Bokföring – vad är det?

Bokföring är en sammanställning över de affärshändelser och transaktioner som sker i ditt företag. Alla dessa affärshändelser i ett företag måste bokföras – på olika sätt beroende på företagsform.

Exempel på affärshändelser är till exempel:

  • Försäljning
  • Inköp
  • Lön
  • Skatt

För var och en av dessa affärshändelse måste det finnas en verifikation med underlag som visar att transaktionen genomförts. Exempel på underlag till verifikationer är kvitton och fakturor. Det är därför din redovisningskonsult ofta begär in “underlag” till dig när han eller hon ska bokföra.

När man bokför så lägger man in alla affärshändelser i en så kallad huvudbok där de presenteras i systematisk ordning utefter konto. Att man måste bokföring bestäms i Bokföringslagen (1999:1078).