Skip to content

Fördel AB eller enskild firma?

Vad är fördelarna att ha ett AB mot att ha en enskild firma?

Fördelar med AB

  • Ett aktiebolag innebär att du tar mindre risk privat. Förutsatt att allt sköts korrekt. Missköter du ditt AB så riskerar du fortfarande att bli personligt ansvarig för företagets skulder vid konkurs. Det vanligaste är att man missar att göra kontrollbalansräkning när man borde gjort det.
  • Ett aktiebolag innebär också att det privata skiljs mer från företaget också när det kommer till andra delar av ekonomin. I en enskild firma tar ju aldrig ägaren ut lön t ex. Det är ett eget uttag och sen skattar man för det i deklarationen men i ett aktiebolag ska allt tas upp till beskattning senast den 12e månaden efter lönen.
  • Låter det mer seriöst att företagsnamnet innehåller ordet AB? Många tycker att det har en mer seriös ton.
  • Möjlighet att ta ut utdelning. Kom ihåg att dessa pengar först beskattas som vinst i bolaget och sedan beskattas utdelningen hos dig vilket ger en effektiv skatt på 36%, lägsta skatten på lön blir ungefär 48% och då får du dessutom pension på de pengarna och skulle du bli sjuk får du sjukpenning. Därför rekommenderar vi oftast att man tar ut lön till gränsen för statlig skatt (509 000 kr år 2020) innan man tar utdelning.

Vad finns det för nackdelar med AB då?

  • Ökad administration. Framförallt är det arbetsgivardeklarationer som måste lämnas in till Skatteverket varje månad men även bokslut, årsredovisning och deklaration blir dyrare.
  • Det kostar cirka 10 000 kr att avveckla ett aktiebolag.
  • Det kostar 1 900 kr att registrera aktiebolag, sen behöver man också binda upp kapital i bolaget till minst 25 000 kr från start. Dessa pengar får man dock investera i tillgångar i företaget sen. Man får även använda hälften till löpande kostnader.