Skip to content

Hyra kontor eller lokal av dig själv

Många undrar vad som gäller när man hyr lokal av sig själv. Det kan röra sig om arbetsrum, förråd eller verkstad.

I denna text går vi igenom vad som gäller för dig som:

  • Har aktiebolag
  • Enskild firma

Aktiebolag som hyr av privatperson

Den hyra som du tar ut av aktiebolaget måste vara marknadsmässig för att följande ska gälla:

I bolaget är hyreskostnaden avdragsgill och du själv som privatperson tar upp intäkten som inkomst av kapital (30% skatt). Du får även göra avdrag för de merkostnader du haft för uthyrningen. Det kan vara till exempel extra kostnader för t ex uppvärmning. Oftast anses 1 000 – 3 000 kr vara en rimlig merkostnad för kontorsrum eller garage.

Har man möjlighet att hyra av sig själv så är detta ett skattemässigt bra sätt att plocka ut pengar ur företaget på. Hyr man ut till sitt aktiebolag så blir skatten som sagt 30% på vinsten på uthyrningen, men skulle man tagit detta som lön blir skatten oftast minst 50%.

Enskild firma som hyr i privatbostad

Har du enskild firma så finns det två sätt att behandla hyran.

Enligt schablon får du dra av 2 000 kr/år om du arbetar minst 800 timmar från din eller din makas (även sambo som du har eller har haft gemensamma barn, sambo som du tidigare varit gift med och registrerad partner) fastighet. Jobbar du minst 800 timmar i din hyreslägenhet eller bostadsrätt får du göra avdrag med 4 000 kr. Denna regel är absolut – jobbar du 799 timmar om året så får du inte göra avdraget alls.

Har du däremot en särskild inrättad del i bostaden som du använder till din verksamhet får du dra av dess andel av el, värme, vatten osv. Oftast proportioneras detta efter ytan. Reparationer får dras av om de har direkt samband med näringsverksamheten. Räntor, fastighetsavgift och försäkring får däremot aldrig dras av.

Vad menas med särskilt inrättad del? Det innebär att du ska ha ett behov av ett arbetsrum och att rummet med hänsyn till läge, inredning eller användning inte kan användas som bostad. Skatteverket och rättsfall är mycket tydliga med att “särskilt inrättad del” innebär att det verkligen inte går att använda ytan som bostad. Det är alltså i praktiken svårt att få avdrag för ett kontorsutrymme i privatbostad. Det krävs att denna är avskild från övriga huset med egen ingång.