Skip to content

Krav på en auktoriserad byrå

En byrås auktorisation visar tydligt på kompetens och erfarenhet och är en kvalitetsstämpel för våra kunder. Man säger ofta att en auktoriserad byrå är bland de bästa i sin klass. För oss är trots allt det viktigaste att våra kunder får en så bra service som de är värda.
Läs även mer om detta på SRF hemsida. Här är de krav som ställs på en auktoriserad redovisningskonsult:

Är yrkesverksam på en redovisningsbyrå

Man måste arbeta som redovisningskonsult med eget kundansvar till externa företag, alltså inte enbart det egna företaget eller den egna koncernen.

Följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Rex fungerar som ett ramverk för hur redovisningsuppdrag ska utföras kvalitetssäkrat genom hela arbetsprocessen. Branschstandarden bygger på nordiska principer och är en viktig kvalitetsstämpel. Här kan du läsa mer om Rex

Betalar årsavgiften till SRF

En Srf Auktoriserad Redovisningskonsult betalar varje år en årsavgift.

Har en ansvarsförsäkring

Alla auktoriserade redovisningskonsulter ska ha en giltig ansvarsförsäkring som innehåller ett professionsansvar (ansvarsförsäkring för förmögenhetsskador).

Genomgår kvalitetsuppföljning

En Auktoriserad Redovisningskonsult ska enligt Srf konsulternas stadgar genomgå en kvalitetsuppföljning minst vart sjätte år. Kvalitetsuppföljningen är en bekräftelse på att utfört arbete uppfyller de krav som följer av medlemskapet i Srf konsulterna vilket bland annat innebär att redovisningskonsulten följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Uppfyller kravet på aktualitetsutbildning

När en konsult först blir auktoriserad påbörjas en certifikatsperiod som är på tre år. För att få ditt certifikat förnyat ska aktualitetsutbildning motsvarande 60 timmar genomföras under denna treårsperiod.