Skip to content

Våra tjänster

Eftersom vi är en helt vanlig redovisningsbyrå erbjuder vi också alla vanligt förekommande tjänster. Du kan med förtroende vända dig till oss för att få hjälp med din bokföring, redovisning och rådgivning. Det som skiljer oss från andra konsulter är att vi på Ryden Redopvisning själva har erfarenhet av livet som egenförtagare. Vi vet att det kan innebära både glädje och stora utmaningar. Vår mission är att hjälpa dig ta dig förbi utmaningarna och känna glädjen.

Bokföring

Bokföringen är själva grunden i allt vårt arbete. Det är arbetet med att kategorisera och dokumentera de händelser och transaktioner som sker i ditt företag. Bokföringen regleras i bokföringslagen.

När du bokför (kategoriserar och dokumenterar) håller du reda på debet och kredit. Varje transaktion ska redovisas på båda sidorna så att att bokföringen är i balans. De registreras på ett konto som du hittar i företagets kontoplan. Arbetet med att bokföra kallas även ibland för att du “konterar dina verifikationer”.

En annan mycket viktig detalj är att du ska veta om ditt företag använder kontantmetoden eller faktureringsmetoden och sedan följa olika regler beroende på vilken metod du har. Oroa dig inte – allt detta vet vi hur man gör och vi hjälper dig.

När du har bokfört en period (en månad är det vanliga) så stämmer du av så att dina konton stämmer. Till exempel stämmer du av så att din bokföring för bankkontot visar samma summa som banken har på kontoutdraget. Detta kallas kort och gott för att du gör just en “avstämning”.

När du kommit till slutet av en momsperiod så ska du även göra en momsrapport som lämnas in till skatteverket. Samtidigt betalsar du in momsen till skatteverket (om du inte ska få tillbaka förstås – i så fall betalar skatteverket ut till dig).

Redovisning

Alla företag redovisar sin verksamhet genom att bokföra sina affärshändelser (“kontera verifikationerna”, som vi beskrev ovan) och sedan sammanställa dessa till resultat- och balansräkningar. Vill man veta hur mycket man sålt eller hur stora räntekostnader man har haft kan man titta direkt i resultaträkningen. Vill man veta hur stort varulagret är eller hur mycket lån som finns så ser man det i balansräkningen.

I slutet av året mynnar detta ut i ett bokslut. Ett bokslut görs i tiden gnaska direkt efter slutet av räkenskapsåret. Man brukar vänta en en dryg månad så att man kan fånga upp händelser som kanske inkommer efter räkenskapsårets slut. För en del (men inte alla – detta beror på dels företagsform och dels omsättning) innebär detta även att man gör en årsredovisning som skickas in till bolagsverket. Gör du inte en årsredovisning så gör du en annan sammanställning – enskilda firmor gör till exempel ett årsavslut. Har du ett litet större företag måste du även ha en revisor som ytterligare kontrollerar bokslutet genom en revision.

Rådgivning

Undrar du precis som alla andra ibland hur ditt företag mår? Hur ser nyckeltalen ut egentligen (och vad är ens ett nyckeltal)? Hur ska vi tänka och planera inför framtiden vad gäller investeringar och inköp, och det kanske viktigaste av allt: hur mycket lön och utdelning kan jag ha i mitt företag på lång sikt?

Detta är frågor som alla företagare någon gång (eller ofta) funderar över. Vi hjälper dig så att ditt företagande blir så bra som möjligt för dig och ditt företag. Redovisningskonsulter harmycket bra insyn i företagets ekonomi och villkor vilket gör att vi kan hjälpa dig med att utveckla ditt företag på ett naturligt sätt.

Bokslutskollen

Har du gjort det mesta själv men vill ha en slutlig kontroll innan du lämnar in till myndigheterna? Med bokslutskollen får du en genomlysning av ditt bokslut enligt vår checklista med 9 nyckeltal och 14 beräkningspunkter. Listan uppdateras och finjusteras ständigt för att passa alla typer av företag och vara aktuell för varje nytt år.

Vi sammanställer också en “Rapport om årsredovisningen”, som underlättar för banken eller andra intressenter att få en bra bild av ditt företags aktuella status. Du får även 45 minuters genomgång av ditt bokslut tillsammans med oss över telefon eller digitalt möte.